به سایت شرکت تهران روغن خوش آمدید.

کرج، جاده قدیم هشتگرد
ایران ، البرز

شرکت تهـــــران روغـــــن برترین تولیدکننده دستگاه های تولید مواد غذایی

دستگاه روغن گیری / دستگاه تصفیه روغن خوراکی / دستگاه ارده گیری کنجد و کره گیری بادام زمینی / دستگاه رب گیری گوجه / آسیاب ادویه

دستگاه روغن گیری
دستگاه روغن گیری تمام استیل
دستگاه روغن گیری کنجد رومیزی
دستگاه ارده گیری و کره گیری تهران روغن
دستگاه ارده گیری کنجد
آسیاب ادویه شرکت تهران روغن
دستگاه رب گیری چندکاره
دستگاه ارده گیری و کره گیری رومیزی